На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Указом ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №4/2020 від 13 січня 2020 року вперше в історії стоматології Державну премію в галузі науки і техніки 2019 присуджено:

 МАЛАНЧУКУ Владиславу Олександровичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

 ШНАЙДЕРУ Станіславу Аркадійовичу – докторові медичних наук, директорові державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

 ДЄНЬГА Оксані Василівні – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

МАЗУР Ірині Петрівні – докторові медичних наук, професорові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

 ДРОГОМИРЕЦЬКІЙ Мирославі Стефанівні – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика 

ЛИХОТІ Андрію Миколайовичу – докторові медичних наук, полковнику медичної служби, начальникові кафедри Української військово-медичної академії;

РИБАЧУК Анні Володимирівні – кандидатові медичних наук, доцентові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

 

Вітаємо лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року!