Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

AНаша кафедра заснована в 1920 році під назвою «Кафедра оперативного зубоврачеванія». Ось уже понад 90 років ми навчаємо майбутніх фахівців, а також лікуємо пацієнтів з щелепно-лицьовими захворюваннями.

Всього за час роботи на кафедрі було захищено 20 докторських дисертацій, 97 кандидатських, опубліковано 50 підручників, монографій і збірників, понад 215 авторських свідоцтв і патентів, більше 1450 наукових робіт, а також організовано 10 конференцій, конгресів і з'їздів, в тому числі з міжнародним участю.

Наші заходи